Дидактична гра для розвитку мовлення дітей дошкільного віку

27.06.2016

Дидактична гра для розвитку мовлення дітей дошкільного віку

З досвіду роботи вчителя-логопеда ДНЗ «Дидактична гра як засіб розвитку мовлення дошкільнят»

Дошкільне дитинство — короткий, але важливий період становлення і розвитку дитини. Основний вид діяльності дітей дошкільного віку — гра, в процесі якої розвиваються духовні й фізичні сили дитини; його увагу, пам’ять, уяву, дисциплінованість, спритність. Крім того, гра — це своєрідний, властивий дошкільного віку спосіб засвоєння суспільного досвіду. У ній формуються всі сторони особистості дитини, відбуваються значні зміни в його психіці, що готують перехід до нової, більш високої стадії розвитку.

У своїй роботі особливу увагу я приділяю дидактичній грі. Завдяки її використанню процес навчання проходить в доступній і привабливій для дітей дошкільного віку ігровій формі. Дидактична гра розвиває мову дітей: збагачує і активізує словник, формує правильне звуковимову, розвиває зв’язне мовлення, уміння правильно виражати свої думки.

Основна мета моєї роботи полягає у розвитку всіх компонентів усного мовлення дітей за допомогою дидактичної гри. Адже дошкільний вік – вік активного освоєння мови, оволодіння правильним звукопроизношением, формування зв’язного мовлення. Невтручання в цей процес може спричинити за собою відставання в розвитку дитини. Своєчасний розвиток мовлення дитини в дошкільному віці сприяє в подальшому нормальному навчанню в школі.

Структура дидактичних ігор з розвитку мовлення визначається принципом взаємозв’язку різних розділів мовної роботи, що створює передумови для найбільш ефективного засвоєння мовленнєвих умінь і навичок. Крім того гра на заняттях і в режимних моментах сприяє зниженню психічних і фізичних навантажень.

Кожна гра вирішує і виховні завдання. У дітей розвивається культура мовленнєвого спілкування у широкому сенсі цього поняття, моральні почуття та якості, формуються етичні уявлення.

Безсумнівно, дидактичні ігри є найпотужнішим засобом для розвитку мовлення у дітей ще й тому, що їх можна рекомендувати для використання батькам у домашніх умовах. Проведення дидактичних ігор не вимагає від них спеціальних знань в галузі педагогічних наук і великих витрат у підготовці гри.

У своїй роботі я використовую різні дидактичні ігри: словесні, з іграшками і предметами, настільно-друковані.

Одна з головних завдань підібрати такі варіанти гри, щоб викликати у дітей інтерес до ігор зі словом. У всі заняття та режимні моменти я включаю мовні дидактичні ігри і цікаві вправи: фонетичні, лексичні, граматичні, ігри зі словом і рухом. Щоб діти знову проявили інтерес до якійсь грі дуже важливо звернути увагу на те, як закінчити гру. Це може бути розігрування фантів, вшанування переможців, повідомлення про новому варіанті знайомої гри і т. д.

Деякі ігри і заняття з дітьми я починаю з артикуляційних вправ, промовляння всіляких скоромовок, чистоговорок, римованих рядків для розвитку мовного апарату.

Досвід показує. що необхідно достатньо часу приділяти звукового сприйняття слова, формувати фонетичний та мовний слух дитини. Для розвитку фонетико-фонематичної сторони мовлення я проводжу такі ігри, наприклад, «Пограємо в казку», «Зіпсований телефон», «Світлофор», «Повтори», де потрібно знайти картинку і чітко вимовити звукосполучення, правильно зрадити звучання слова сусідові, вибрати слово, яке за звуковим складом не схоже на інші три і т. д.

Крім того, знайомство зі звуковою стороною слова виховує інтерес до рідної мови. Мені важливо, щоб діти, ставши школярами, з любов’ю вивчали рідну мову як предмет, осягнення якого духовно збагачує людину.

Один із напрямків моєї роботи — розширення і збагачення словникового запасу дітей різними формами мовлення, синонімами, антонімами, узагальнюючими словами. Для цього я використовую лексико-граматичні ігри, наприклад, «Назви три слова», «Хто ким хоче стати?» (вживання важких форм дієслова), «Що ви бачите навколо?» (вживання назви предметів), «Скажи, яке» (підбір прикметників).

Для дітей старшого віку частіше відбираю ігри, в яких діти вчаться зв’язно і послідовно викладати свої думки, виразно розповідати. Роль ведучого в іграх частіше доручаю кому-небудь з учасників, хто більш самостійні у виборі дидактичних ігор, організації обстановки, підборі партнерів по грі. У процесі пояснення правил гри, оцінювання відповідей і висловлювань однолітків діти вчаться вживати в мові складні речення, користуватися прямою та непрямою мовою.

Словесні ігри як «Зоопарк», «Це правда чи ні?», «Склади опис», «Придумай закінчення казки» вчать дітей переказувати, самостійно складати розповіді за зразком, за схемою, по сюжетної картині, з набору картинок, з особистого досвіду; складати кінцівки до казок, відгадувати загадки.

Всі діти люблять загадки, із захопленням намагаються їх розгадати. Тому я пропоную дітям ігри, де потрібно відгадати різні загадки. І зовсім не важливо, що деякі з них не отгадываются дітьми самостійно. Адже головне в загадках, те, що вони розвивають уяву, допомагають освоїти вміння характеризувати кого — небудь або що — небудь, формують швидку реакцію на слово.

Дошкільний вік – благодатна пора для розвитку мовлення. Щоб стати високоосвіченою, людина повинна оволодіти всіма багатствами рідної мови. І для нас це головна і первісна задача.

Короткий опис статті: для розвитку дитини З досвіду роботи вчителя-логопеда ДНЗ Дидактична гра як засіб розвитку мовлення дошкільнят Дошкільне дитинство короткий, але важливий період становлення і розвитку дитини Основний вид діяльності дітей дошкільного віку гра досвіду, роботи, вчителя, логопеда, дидактична, засіб, дидактична, розвитку, дітей, дошкільного, віку,

Джерело: Дидактична гра для розвитку мовлення дітей дошкільного віку

Також ви можете прочитати