Документи

28.06.2016


Уряд Росії

ПОРТАЛ УРЯДУ РОСІЇ
Про затвердження ФЦП «Зміцнення єдності російської нації та етнокультурна розвиток народів Росії (2014?2020 роки)»
Документ
Постанова від 20 серпня 2013 р. №718

Документ розроблений Мінекономрозвитку Росії.

Додатково

При розробці документа враховані пропозиції зацікавлених федеральних органів виконавчої влади, суб’єктів Російської Федерації, експертів, наукових і некомерційних організацій.

Програма передбачає перехід від ситуативної та непрограмної підтримки окремих заходів в суб’єктах Російської Федерації до програмно-цільового методу комплексної реалізації державної національної політики на всьому просторі Російської Федерації.

Мета і завдання ФЦП відповідають пріоритетним завданням розвитку Російської Федерації, які визначені Стратегією державної національної політики Російської Федерації на період до 2025 року, затвердженої Указом Президента Російської Федерації від 19 грудня 2012 року №1666. Стратегією національної безпеки Російської Федерації до 2020 року, затвердженої Указом Президента Російської Федерації від 12 травня 2009 року №537 (в частині питань, що стосуються забезпечення громадянського миру і національної злагоди, формування гармонійних міжнаціональних відносин), Концепції державної політики Російської Федерації щодо російського козацтва, затвердженої Президентом Російської Федерації 2 липня 2008 року. Федеральним законом «Про державну службу російського козацтва». федеральними законами та нормативними правовими актами, що регулюють питання державної національної політики, соціальної політики, етнокультурного розвитку народів Росії, реалізації та захисту прав національних меншин і корінних нечисленних народів, міжнародними нормативними правовими актами.

Мета ФЦП ? зміцнення єдності багатонаціонального народу Російської Федерації (російської нації).

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію наступних

завдань:

— сприяння зміцненню громадянського єдності і гармонізації міжнаціональних відносин;

— сприяння етнокультурного різноманіття народів Росії.

Програма забезпечить координацію державної національної політики, вироблення регіональних стратегій етнокультурного розвитку, підтримку діалогу між органами державної влади та громадськими національними і релігійними об’єднаннями.

Термін реалізації Програми ? 2014?2020 роки. Її реалізація буде здійснюватися в два етапи.

Метою I етапу (2014?2016 роки) є формування умов для подолання сформованих негативних тенденцій у сфері міжнаціональних і міжконфесійних відносин, формування позитивних зрушень у сфері зміцнення єдності російської нації.

Метою II етапу (2017?2020 роки) є розвиток і закріплення позитивних тенденцій, що сформувалися на I етапі, включаючи досягнення стійких позитивних результатів у сфері зміцнення громадянської єдності російської нації, гармонізації міжнаціональних і міжконфесійних відносин, етнокультурного розвитку народів Росії.

Реалізація Програми передбачає досягнення певного соціально-економічного ефекту, який буде виражатися:

— в зміцненні єдності російської нації та розвитку єдиного етнокультурного простору Росії як важливого фактора сталого розвитку Росії і її територіальної цілісності;

— в прогнозуванні міжнаціональних і міжрелігійних конфліктів, конфліктних ситуацій;

— в зниженні прямого і непрямого економічного збитку від міжнаціональної та міжконфесійної напруженості і конфліктів;

— поліпшення інвестиційної привабливості регіонів, в тому числі Північного Кавказу;

— у зростанні ефективності використання етнокультурного потенціалу країни;

— поліпшення етнокультурного і соціального самопочуття корінних народів Росії.

Граничний (прогнозний) обсяг фінансування Програми розрахований у цінах відповідних років і становить 6766,35 млн рублів, у тому числі за рахунок коштів федерального бюджету ? 4581,91 млн рублів, коштів бюджетів суб’єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів ? 2184,44 млн рублів.

Програма розглянута на засіданні Уряду Російської Федерації 25 липня 2013 року та доопрацьована в відповідності з зауваженнями та пропозиціями, висловленими в ході обговорення, що відбулося.

Короткий опис статті: розвиток

Джерело: Документи

Уряд Росії

Також ви можете прочитати