Фізичний розвиток дітей від народження до 7 років Республіки Саха

06.07.2016

Анотація

При обстеженні 4848 дітей якутській національності Республіки Саха (Якутія) у віці від народження до 7 років отримані середні возрастнополовые значення соматометрических показників фізичного розвитку. У обстежених дітей добре виражені вікові і в меншій мірі статеві відмінності соматометрических показників. При оцінці динаміки антропометричних показників виявлено, що, «ростової стрибок» у хлопчиків виникає в три роки і сім років, у дівчаток в чотири роки і сім років. Індивідуальна оцінка фізичного розвитку дозволила сформувати групи дітей, що мають середню фізичний розвиток, фізичний розвиток нижче і вище за середнє, гармонійне і дисгармоничное фізичний розвиток.

Abstract 2007 year, VAK speciality — 14.00.09, author — Handy M. V. Zaharova N. M. Filippova G. P. Egorova V. B.
Текст

наукової роботи на тему «Фізичний розвиток дітей від народження до 7 років Республіки Саха (Якутія)». Наукова стаття за спеціальністю «Педіатрія»

?ОРГАНІЗАЦІЯ охорони ЗДОРОВ’Я ТА ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я

УДК 616-053/2(571/56)

М.Ст. Ханды, Н.М. Захарова, Р. П. Філіппова, В. Б. Єгорова

E-mail: palgasv@mail.ru

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ від НАРОДЖЕННЯ ДО 7 РОКІВ РЕСПУБЛІКИ САХА (ЯКУТІЯ)

Медичний інститут Якутського державного університету імені М. К. Аммосова. Республіка Саха (Якутія)

Стан фізичного розвитку дітей і підлітків вважається одним з найважливіших параметрів здоров’я та індикатором соціального благополуччя суспільства. Показник фізичного розвитку дітей дошкільного віку залежить в основному від генетичних, клімато-географічних і соціально-економічних факторів [2, 3, 4, 5, 6].

Мета дослідження: вивчення показників фізичного розвитку дітей якутській національності віком від народження до 7 років у Республіці Саха (Якутія) і розробка нормативних таблиць.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ

Об’єктом наших досліджень стали діти якутській національності, що народилися і постійно проживають у Республіці Саха (Якутія). Всього обстежено 4848 дітей у віці від одного місяця до семи років в 13 улусах республіки і р. Якутську (2442 хлопчика і 2406 дівчаток). Дітей віком від 1 до 12 місяців — 1627, від 1 року до 3 років — 1562, 4 — 5 років

— 835, 6 — 7 років — 824. Міські жителі склали 402 людини, сільські — 4446.

Фізичний розвиток дітей визначали загальноприйнятими методами за показниками довжини і маси тіла, окружності грудної клітки та голови [1, 2]. Результати досліджень оброблені методом варіаційної статистики, що включає розрахунок середніх величин (М), стандартні помилки середніх (m), середньоквадратичних (б) відхилень. Статистичну значимість відмінностей ознак визначали за допомогою критерію Стъюдента. Відмінності вважалися статистично значущими при досягнутому рівні значущості p < 0,05. Оціночні таблиці для індивідуальної характеристики фізичного розвитку дітей у віці від народження до 7 років складені у вигляді шкал регресії ваги та окружності грудної клітки по відношенню до зростання. В роботі використано також непараметрический аналіз фізичного розвитку - перцентильні стандарти, де кожен ознака фізичного розвитку представлений ізольовано.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Дослідження показали, що у обстежених дітей добре виражені вікові і в меншій мірі статеві відмінності соматометрических показників. Аналіз отриманих даних виявив, що показники фізичного розвитку у хлопчиків вище, ніж у дівчаток. Довжина тіла при народженні склала у хлопчиків 52,19±0,19 см, у дівчаток 51,50±0,23 див. В перші три місяці життя (I квартал) довжина тіла у хлопчиків збільшується на 3,5 см, у дівчаток — на 2,9 см щомісяця, потім по 1,3 см у хлопчиків та 1,6 см у дівчаток в місяць (II квартал) та за 1,6 см у хлопчиків та 1,7 см у дівчаток (III квартал), і в IV кварталі першого року життя довжина тіла збільшується в місяць на 0,9 см у хлопчиків та 1,2 см у дівчаток. Підсумкова збільшення довжини тіла за весь перший рік становить 22,2 см у хлопчиків та 22,6 см у дівчаток. Таким чином, до 1 року зростання хлопчиків досягає 74,97±0,72 см, дівчаток 74,52±0,48 див.

протягом другого року зростання збільшується на 8,5 см у хлопчиків, на 5,2 см у дівчаток. На третьому році життя хлопчики виростають на 9,6 см, а дівчатка — на 7,2 див. До 4-річного віку хлопчики підростають на 4,7 см, дівчатка — на 7,5 див. В п’ять років різниця складала у хлопчиків 5,1 см, у дівчаток — 4,5 см, у 6-річному віці вона збільшилася відповідно до 6,4 і 5,9 див. Найбільш активне зростання спостерігається в сім років (8,5 см у хлопчиків і 8,1 см у дівчаток за рік), тобто у цьому віці у обстежених дітей реєструється «ростової стрибок». Загальний приріст за весь дошкільний період становить у хлопчиків 65 см, у дівчаток — 65,3 див. При цьому варто відзначити, що коефіцієнт варіації вказує на більшу індивідуальну варіабельність ознаки. У групі хлопчиків він коливається від 2,51 до 8,6%, у групі дівчаток — від 1,79 до 10,9%.

Маса тіла при народженні у хлопчиків була 3,42±0,04 кг, у дівчаток — 3,32±0,03 кг. Новонароджені хлопчики по масі тіла статистично значуще більше дівчаток (р < 0,05). У перші 6 місяців життя маса тіла зростає в середньому по 850 г щомісяця у хлопчиків, у дівчаток - за 790 м; у другому півріччі хлопчики додають у масі щомісяця по 330 р, дівчатка - по 340 р. Подальші збільшення маси тіла становлять у хлопчиків від 1,01 кг до 2,34 кг в рік, у дівчаток від 600 м до 1,99 кг в рік. У сім років маса тіла хлопчиків склала 21,3±0,31 кг, у дівчаток - 19,96±0,3 кг. Загальна надбавка у вазі у хлопчиків в дошкільному віці більше, ніж у дівчаток, відповідно 17,88 кг та 16,52 кг. Коефіцієнт варіабельності ваги в групі хлопчиків коливається від 9,95 до 19,3%, у групі дівчаток - від 9,46 до 21,1%.

Окружність грудної клітки при народженні склала у хлопчиків 34,03±0,09 см, у дівчаток — 33,14±0,41 див. У новонароджених хлопчиків окружність грудей статистично значуще більше, ніж у дівчаток (р < 0,05). За перший рік життя окружність грудної клітки збільшилася на 14,6 см як у хлопчиків, так і у дівчаток.

М. В. Ханды, Н.М. Захарова, Р. П. Філіппова, В. Б. Єгорова

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ В ЯКУТІЇ

У наступні роки грудна клітка росте від 0,1 см до 2,2 см в рік у хлопчиків, у дівчаток — від 0,5 см до 1,6 див. Найбільші прибавки виявлені в сім років: у хлопчиків — 2,2 см, у дівчаток — 1,5 див. Загальне збільшення окружності грудної клітки у хлопчиків становить 22,8 см, у дівчаток — 22 див. Коефіцієнт варіації у хлопчиків — 2,57-10,20%, у дівчаток — 3,66-8,96%.

Показники маси тіла і окружності грудної клітки не змінюються синхронно з довжиною тіла. Коефіцієнт кореляції залежності показників ваги від зростання коливається від 0,16 до 0,82 в групі хлопчиків, у групі дівчаток — від 0,03 до 0,87.

Окружність голови при народженні у хлопчиків склала 35,73±0,08 см, у дівчаток — 34,83±0,1 див. У новонароджених хлопчиків окружність голови статистично значуще більше, ніж у дівчаток (р < 0,05). За перший рік життя окружність голови збільшується на 11,7 см у хлопчиків, у дівчаток - на 11,3 см, і в 1 рік окружність голови хлопчиків статистично значуще більше, ніж у дівчаток (р < 0,05). В подальшому спостерігається стабілізація процесу зростання з середніми приростами по 0,7 - 0,8 см в рік. Загальне збільшення окружності голови у хлопчиків становить 16,3 см, у дівчаток - 16,5 см за весь дошкільний період. Коефіцієнт варіації в групі хлопчиків коливається в межах 1,80-6,28%, у групі дівчаток від 2,12 до 7,9%.

При оцінці динаміки антропометричних показників у обстежених дітей виявлено, що, згідно із законами фізичного розвитку, зростання і розвиток дитини йдуть нерівномірно. Так, найбільші прибавки зростання відзначені у хлопчиків у три роки і сім років (8,5-9,6 см за рік), у дівчаток — на чотири роки і сім років (7,5-8,1 см). У масі тіла найбільший приріст спостерігається у хлопчиків на третьому і шостому роках розвитку (відповідно 2,34 і 2,25 кг). У дівчаток цей процес більш рівномірний. Максимальні надбавки у них відзначені у віці від трьох до шести років (1,83-1,99 кг). Збільшення окружності грудної клітки йде нерівномірно. Найбільші прибавки у хлопчиків виявлено на сьомому році життя (2,2 см), у дівчаток — на четвертому і сьомому роках розвитку (1,5 см). Максимальне зростання окружності голови у хлопчиків відзначений в сім років, у дівчаток — в чотири і сім років. Таким чином, «ростової стрибок» у обстежених хлопчиків виникає в три роки і сім років, у дівчаток — на чотири роки і сім років.

Аналіз морфофункціонального стану сучасних дітей свідчить, що 80,5% дітей перших семи років життя мали середню фізичний розвиток і ставилися до мезосоматическому со-матотипу, 10,1% мали фізичний розвиток нижче середнього (микросоматический соматотип) і 9,1% дітей мали фізичний розвиток вище середнього (макросоматический соматотип). Дівчаток із середнім фізичним розвитком і з фізичним розвитком вище середнього більше, ніж хлопчиків. З фізичним розвитком нижче середнього хлопчиків більше, а дівчаток — менше.

По різниці коридорів визначена гармонійність фізичного розвитку дітей. При цьому встановлено, що гармонійний фізичний розвиток мали лише 58,5% обстежених, дисгармоничное розвиток

— 25,4%, різко дисгармоничное — 16,1%. Гармонійно розвинені діти частіше зустрічаються серед хлопчиків.

ВИСНОВКИ

1. У Республіці Саха (Якутія) 80,5% дітей якутській національності віком від 0 до 7 років мають середню, 10,1% — нижче середнього і 9,1% — вище середнього фізичний розвиток, при цьому «ростової стрибок» у хлопчиків спостерігається в три роки і сім років, у дівчаток

— на чотири роки і сім років.

2. За результатами досліджень гармонійний фізичний розвиток мають 58,5% обстежених дітей, дисгармоничное — 25,4% і різко дисгармоничное

— 16,1%.

3. Для індивідуальної характеристики фізичного розвитку дітей якутській національності віком від народження до 7 років розроблені оціночні таблиці у вигляді шкал регресії і перцентільних стандартів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бунак Ст. Ст. // Питання антропології. 1968. Випуск 28.

— С. 36-59.

2. Громбах С. М. // Питання охорони материнства і дитинства. 1973. — №7. — С. 3-7.

3. Кучма В. Р. Раенгулов Б. М. Скоблина Н.А. Фізичний розвиток, стан здоров’я і спосіб життя дітей При-полярья. — М. 1999. — 194з.

4. Макарова в. І. Розвиток і формування здоров’я дітей дошкільного віку в умовах Європейського Півночі: Автореф. дис. докт. мед. наук. — Архангельськ, 1995. — 31с.

5. Фірсова Н.В. Боженов Ю. А. //Далекосхідний медичний журнал. 1999. — № 2. — С. 14-16.

6. Ямпільська Ю. А. // Гігієна і санітарія. 1996. № 1. -С. 24-26.

PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN AT THE AGE OF 0-7 YEARS IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)

M. V. Khandy, N. M. Zaharova, G. P. Filippova, V. B. Egorova

SUMMARY

We are investigate 4848 yakut children in the Republic of Sakha (Yakutia) at the age of 0-7 year. We get middle datas of age and sex somatometric of physical development. At that children ages differences are more khowng, thah sex differences. Individual evaluation of physical development let to form children groups, wich have middle physical development, physical development more and less of middle datas, garmonic and disgarmonic physical development.

Короткий опис статті: розвиток дитини від народження При обстеженні 4848 дітей якутській національності Республіки Саха (Якутія) у віці від народження до 7 років отримані середні возрастнополовые значення соматометрических показників фізичного розвитку. У обстежених дітей добре виражені вікові і в меншій мірі статеві відмінності соматометрических показників. При оцінці динаміки антропометричних показників виявлено, що, «ростової стрибок» у хлопчиків виникає в три роки і сім років, у дівчаток в чотири роки і сім років. Індивідуальна оцінка фізичного розвитку дозволила сформувати групи дітей, що мають середню фізичний розвиток, фізичний розвиток нижче і вище за середнє, гармонійне і дисгармоничное фізичний розвиток. наукова стаття безкоштовно на тему Фізичний розвиток дітей від народження до 7 років Республіки Саха (Якутія) текст наукової роботи з медицини та охорони здоров’я з наукового журналу Сибірський медичний журнал діти якутській національності, фізичний розвиток, соматометрические показники, возрастнополовые особливості

Джерело: Фізичний розвиток дітей від народження до 7 років Республіки Саха (Якутія) — тема наукової статті з медицини і охорони здоров’я, читайте безкоштовно текст науково-дослідної роботи в електронній бібліотеці КиберЛенинка

Також ви можете прочитати