Надаємо благодійну допомогу . Агро Кошик

28.06.2016

Надаємо благодійну допомогу

У публікації дається консультація, як благодійну допомогу правильно оформити і відобразити в обліку.

Нерідко сільгосппідприємства надають благодійну допомогу, безкоштовно передаючи грошові кошти, ТМЦ або надаючи послуги як фізичним особам (у тому числі працівникам підприємств), так і юридичним (включаючи неприбуткові організації, наприклад лікарні, школи сільради та ін. У консультації ми розповімо, як цю допомогу правильно оформити і відобразити в обліку.

Документальне оформлення

Як випливає з ЦК, благодійна допомога може здійснюватися у вигляді дарування чи пожертви.

За договором дарування одна сторона безоплатно передає або зобов’язується передати у майбутньому іншій стороні майно у власність. Об’єктом такого договору може бути рухоме (товари, продукція, грошові кошти) та нерухоме майно (ст. 717 ЦК).

Згідно ст. 720 ЦК підприємницькі товариства можуть укладати договір дарування між собою, якщо право здійснювати дарування прямо передбачено статутними документами дарувальника. Якщо ж таке право не встановлено, слід укладати договір пожертви.

Договір пожертви є різновидом договору дарування (ст. 729 ЦК). Відрізняються вони тим, що роблять пожертвування для досягнення певної, наперед обумовленої мети. Наприклад, у разі якщо юридична особа передає лікарні якесь медичне обладнання, призначене для використання в лікувальних або діагностичних цілях.

Згідно з нормами ЦК при наданні підприємством благодійної допомоги іншим юридичним особам або громадянам повинен бути укладений письмовий договір.

Зверніть увагу! Письмовим вважається також договір, зафіксований в листах і телеграмах, якими обмінялися сторони (ст. 207 ЦК). Наприклад, одне підприємство направляє лист іншому підприємству з проханням надати благодійну допомогу у вигляді будь-яких товарів. Інше підприємство також у листі висловлює згоду надати таку допомогу. У цьому випадку обмін листами свідчить про укладення договору та окремий договір не обов’язковий.

Документальне оформлення безкоштовної передачі грошових коштів, ТМЦ та надання послуг здійснюється на підставі наказу (розпорядження) керівника підприємства. При цьому:

• при передачі грошових коштів оформляється видатковий касовий ордер або платіжне доручення на перерахування грошових коштів;

• при передачі товарів і продукції — накладна на відпуск або акт приймання-передачі;

• при безоплатному наданні послуги — акт виконаних робіт (наданих послуг).

Оподаткування

Податок на прибуток

З точки зору оподаткування операції з безоплатної передачі товарів, продукції і послуг прирівнюються до продажу (п. 1.31 Закону про прибуток). Однак у цьому випадку валовий дохід передавальної сторони дорівнює нулю, оскільки така операція не передбачає одержання ним будь-якої компенсації вартості переданих речей.

До такого висновку приходимо на підставі п. 1.43 Закону про прибуток. Оскільки в даному Законі немає визначення терміна «дохід», звернемося до стандартів бухгалтерського обліку. Згідно п. 5 П(С)БО 15 безоплатна передача не є доходом, оскільки не призводить до зростання капіталу підприємства. Аналогічну думку викладено ДПАУ в Листі № 10022.

При безоплатній передачі ТМЦ у передавальної сторони не повинно бути і валових витрат на їх

придбання. Справа в тому, що при цьому не виконується головна умова для отримання права на ВР — зв’язок операції з господарською діяльністю (п. 1.32 Закону про прибуток).

У той же час в деяких випадках вартість безоплатно переданих грошових коштів і ТМЦ може бути включена в ВР.

Так, згідно пп. 5.2.2 Закону про прибуток суми коштів або вартість товарів, добровільно передані до Держбюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій* (їх перелік наведено у п. 7.11 Закону про прибуток), можуть бути включені у валові витрати.

* Одержувач допомоги має підтвердити свою «неприбутковість», представивши передавальній стороні копію рішення податкового органу про його внесення до Реєстру неприбуткових організацій або копію довідки за формою № 4-ОПП із зазначенням коду неприбутковості (від 0001 до 0016).

Зауважимо, що підприємство має право на ВР тільки в тому разі, якщо благодійна допомога становить більше 2, але менше 5 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (розрахунок суми ВР див. у прикладі 1).

ПДВ

Допомога, обкладається ПДВ. Якщо благодійна допомога надається у вигляді грошових коштів, то ніяких особливостей в оподаткуванні ПДВ не буде, так як ця операція не є поставкою товарів (послуг).

А ось безоплатна передача ТМЦ і надання послуг згідно із Законом про ПДВ (далі — Закон) відноситься до операцій з постачання товарів та послуг (п. 1.4), які є об’єктом оподаткування цим податком (пп. 3.1.1). Базою оподаткування у цьому випадку буде звичайна ціна переданих матеріальних цінностей (п. 4.2 Закону).

Отже, в момент передачі ТМЦ або підписання акта наданих послуг підприємство повинно скласти податкову накладну і зберігати у себе обидва її примірника.

Звертаємо увагу! Якщо підприємство, що користується спецрежимом згідно п. 11.29 або 11.21 Закону, передає безоплатно продукцію (надає послуги) власного виробництва, то цю операцію слід відобразити у спеціальній декларації з ПДВ (має місце постачання продукції (послуг) власного виробництва).

Крім того, оскільки в результаті безоплатної передачі товарів, продукції, послуг передавальна сторона не отримує ніяких економічних вигод, цю передачу неможливо пов’язати з його господарською діяльністю. Тому на підставі пп. 7.4.1 Закону суми «вхідного» ПДВ по таких ТМЦ (послуг) не включаються в податковий кредит (далі — ПК) благодійника (якщо вони були віднесені туди раніше, їх коригують методом «сторно»).

Допомогу, не обкладається ПДВ. У деяких випадках Закон надає пільгу по сплаті цього податку. Так, звільняється від оподаткування безоплатна передача товарів (послуг) неприбутковим організаціям, перелік яких наведено в пп. 7.11.1 (абзаци «а», «б» і «е») Закону про прибуток (пп. 5.1.21 Закону). До зазначеним організаціям відносяться:

• органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, які утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів (наприклад, сільські, селищні, районні, міські ради, заклади освіти, науки, культури, охорони здоров’я);

• благодійні фонди і благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності, в тому числі громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки та політичні партії, громадські організації інвалідів, науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III — IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідники, музеї-заповідники;

• релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом.

Щоб скористатися пільгою по сплаті ПДВ, необхідно вимагати в отримувача допомоги довідку за формою № 4-ОПП, в якій вказаний код неприбутковості -0001 — 0004, 0005 — 0008, 0014, 0013.

Закон висуває ще одну умову для необкладення благодійної допомоги ПДВ (пп. 5.1.21) — вона повинна надаватися для безпосереднього використання в благодійних цілях. Оскільки підприємство, що надає таку допомогу, не може відстежити, куди вона буде використана, вважаємо, що для застосування пільги з ПДВ одержувачу достатньо в листі-проханні про надання допомоги або договорі вказати, що він використовує її в благодійних цілях.

До відома: не підлягають звільненню від оподаткування ПДВ операції з надання благодійної допомоги у вигляді товарів, оподатковуваних акцизним збором (до них відносяться, наприклад, бензин, дизельне паливо, автомобілі, тютюнові вироби, алкогольні напої тощо), імпортованих товарів та товарів, призначених для використання в господарській діяльності.

Увага! Якщо при придбанні товарів сплачений (нарахований) ПДВ було віднесено до складу ПК, то у разі їх передачі у якості благодійної допомоги, що підпадає під пільгу згідно пп. 5.1.21 Закону, ПК не коригується. Але тоді на вартість переданих товарів потрібно нарахувати податкові зобов’язання (далі — пз) виходячи із звичайної ціни таких товарів. Дана вимога міститься в пп. 7.4.1 (останній абзац) Закону.

Які ж висновки можна зробити?

1. Якщо підприємство безоплатно передає грошові кошти — ПДВ не нараховується.

2. При безкоштовній передачі ТМЦ або наданні послуг, які не підпадають під пільгу згідно пп. 5.1.21 Закону, на дату передачі на звичайну вартість таких ТМЦ або послуг нараховуються АЛЕ, при цьому права на ПК немає.

3. Якщо безкоштовно передаються ТМЦ або надаються послуги, які підпадають під пільгу згідно пп. 5.1.21 Закону, на дату передачі на звичайну вартість таких ТМЦ або послуг нараховуються АЛЕ і є право на ПК.

ПДФО

Розглянемо особливості оподаткування даним податком благодійної допомоги, наданої фізичним особам. Вартість грошових коштів, ТМЦ, послуг, безоплатно отриманих фізичною особою, є його доходом (пп. 4.2.9 «е» і 4.3.10 Закону № 889). При цьому передавальний підприємство (роботодавець або не роботодавець) є податковим агентом і повинна утримати та перерахувати до бюджету ПДФО (крім випадків, зазначених в пп. 9.7.3 і 9.7.4 Закону № 889*).

У разі надання ТМЦ (надання послуг) об’єкт оподаткування повинен обчислюватися виходячи із звичайної ціни ТМЦ (послуг) із застосуванням підвищувального коефіцієнта, оскільки дохід нараховується і виплачується у негрошовій формі (п. 3.4 Закону № 889). На сьогодні цей коефіцієнт становить 1,1765 (100 %: [100 % — 15 %]).

Виплата відображається в Податковому розрахунку форми № 1ДФ за кодами:

— 09 (якщо передавальна сторона є роботодавцем такої фізичної особи);

— 30 (якщо передавальна сторона не є роботодавцем такої фізичної особи).

Бухгалтерський облік

Дохід від безоплатної передачі товарів, продукції, надання послуг у бухгалтерському обліку не визнається, оскільки не відповідає критеріям доходу, встановленим п. 5 П(С)БО 15 «Дохід» (відсутня зростання власного капіталу).

Розглянемо порядок відображення в податковому і бухгалтерському обліку безоплатного надання ТМЦ на умовних числових прикладах.

Приклад 1

Підприємство на підставі листа про благодійної допомоги придбало медичне обладнання вартістю 8 000 грн. в т. ч. ПДВ — 1 333,33 грн. і безоплатно передало його лікарні. Оподатковуваний прибуток за 2006 рік — 100 000 грн. АЛЕ з ПДВ не нараховуються, оскільки операція підпадає під пільгу згідно пп. 5.1.21 Закону про ПДВ.

(грн.)

Приклад 2

Підприємство на підставі листа про благодійної допомоги безоплатно передав фізичній особі — не працівникові даного підприємства зерно ячменю в кількості 1 т. Звичайна вартість ячменю — 1 200 грн/т, в т. ч. ПДВ — 200 грн. Облікова вартість — 1 000 грн.

(грн.)

* Докладніше див. консультацію «Матеріальна допомога працівникам: облік та оподаткування» («Баланс-Агро», 2006, № 21).

Перелік документів

1. ЦК — Цивільний кодекс України від 16.01.03 р. № 435-IV.

2. Закон № 531 — Закон України від 16.09.97 р. № 531/97-ВР «ПРО благодійництво та благодійні організації».

3.Закон № 889 — Закон України від 22.05.03 р. № 889-IV«ПРО податок з доходів фізичних осіб».

4.Наказ № 408 — наказ ДПАУ від 05.07.07 р. № 408 «Про внесення змін до деяких наказів ДПА».

5.Лист № 10022 — лист ДПАУ від 26.05.06 р. № 10022/7/15-0316.

За матеріалами газети «Баланс-Агро»).

Короткий опис статті: благодійна допомога дітям публікації дається консультація, як благодійну допомогу правильно оформити і відобразити в обліку…Нерідко сільгосппідприємства надають благодійну допомогу, безкоштовно передаючи грошові кошти, ТМЦ або надаючи послуги як фізичним чи…

Джерело: Надаємо благодійну допомогу | Агро Кошик

Також ви можете прочитати