Роль навчання у розвитку особистості.. Педагогіка

05.07.2016

Роль навчання у розвитку особистості

Проблема співвідношення навчання і розвитку є не тільки методологічно, але й практично значущою. Від її рішення залежить визначення змісту освіти, вибір форм і методів навчання.

Нагадаємо, що під навчанням слід розуміти не процес «передачі» готових знань від учителя до учня, а широке взаємодія між навчальним і навчаються, спосіб здійснення педагогічного процесу з метою розвитку особистості шляхом організації засвоєння які навчаються наукових знань і способів діяльності. Це процес стимулювання і керування зовнішньою і внутрішньою активністю учня, у результаті якої відбувається засвоєння людського досвіду.

У психолого-педагогічній науці склалося щонайменше три точки зору на співвідношення навчання і розвитку. Перша, і найбільш поширена, полягає в тому, що навчання розвиток розглядаються як два незалежних один від одного процеси. Але навчання ніби надбудовується над дозріванням мозку. Таким чином, навчання розуміється як суто зовнішнє використання можливостей, які виникають у процесі розвитку. Ж. Піаже зазначав, що розумовий розвиток відбувається за своїми внутрішніми законами, тому навчання може лише несуттєво сповільнити або прискорити цей процес. Однак, наприклад, поки у дитини не дозріло логічне операторний мислення, безглуздо навчати його логічно міркувати.

Вчені, які дотримуються другої точки зору, зливають навчання і розвиток, ототожнюють той і інший процеси (Джеймс, Торндайк).

Третя група теорій (Коффка і ін) об’єднує перші дві точки зору і доповнює їх новим положенням: навчання може йти не тільки услід за розвитком, не тільки нога в ногу з ним, але і попереду розвитку, просуваючи його далі й зумовлювати в ньому новоутворення.

Цю істотно нову ідею висунув Л. С. Виготський. Він обґрунтував тезу про провідну роль навчання у розвитку особистості: навчання повинно йти попереду розвитку особистості і вести його за собою. У зв’язку з цим Л. с. Виготський виділив два рівні розумового розвитку дитини. Перший-рівень актуального розвитку як наявний рівень підготовленості учня, котрий характеризується тим, які завдання він може виконати цілком самостійно. Другий, більш високий рівень, який він назвав зоною найближчого розвитку, означає те, що дитина

Сучасна вітчизняна педагогіка стоїть на точці зору діалектичного взаємозв’язку навчання і розвитку особистості, віддавши, згідно з положенням Л. С. Виготського, провідну роль навчання. Навчання та розвиток тісно пов’язані один з одним: розвинене і навчання не два паралельно протікають процесу, вони перебувають у єдності. Поза навчанням не може бути повноцінного розвитку особистості. Навчання стимулює, веде за собою розвиток, в той же час спирається на нього, але не надбудовується чисто механічно.

Короткий опис статті: розвиток Роль навчання у розвитку особистості. Проблема співвідношення навчання і розвитку є не тільки методологічно, але й практично значущий… веде за собою розвиток, в той же час спирається на нього, але не надбудовується чисто механічно.

Джерело: Роль навчання у розвитку особистості // Педагогіка

Також ви можете прочитати