Розвиток і виховання дітей раннього віку, TextReferat.com, безкоштовний

04.07.2016

Розвиток і виховання дітей раннього віку

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРІОДУ РАННЬОГО ДИТИНСТВА І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ

Ранній вік — це період швидкого формування всіх властивих людині психофізіологічних процесів. Своєчасно розпочате і правильно здійснюване виховання дітей раннього віку є важливою умовою їх повноцінного

розвитку.

Для фізичного і нервово-психічного розвитку дітей перших двох років життя характерний швидкий темп. У цей період інтенсивно збільшується зріст та вага дитини (особливо на першому році), посилено розвиваються всі функції організму. До року дитина опановує самостійної ходьбою. На другому і третьому році життя його основні рухи удосконалюються, він починає координувати свою рухову активність з оточуючими. Великі успіхи робить дитина в оволодінні

рідною мовою.

Якщо в активному словнику однорічної дитини, як правило, нараховується 10-12 слів, до двох років число їх збільшується до 200-300, а до трьох — до 1500 слів.

Розвиток в ранньому віці відбувається на такому несприятливому фоні, як підвищена вразливість організму — низька його опірність захворюванням. Кожне перенесене захворювання негативно позначається на загальному розвитку дітей. Тому турбота про охорону та зміцнення здоров’я маленької дитини складає одну з найважливіших задач виховання в ранньому дитинстві.

У перші роки життя особливо велика взаємозв’язок фізичного і психічного розвитку. Міцний, фізично повноцінна дитина не тільки менше схильний до захворювань, але і краще розвивається психічно. Разом з тим веселі, рухливі, активні діти фізично витриваліші. Незначні порушення у стані здоров’я викликають зміни в їх загальному самопочутті — вони стають дратівливими і млявими, погано грають, швидко стомлюються.

У ранньому віці діти відрізняються більшою нестійкістю емоційного стану. Забезпечення позитивного емоційного стану дітей, їх врівноваженого поведінки, охорона нервової системи, попередження стомлення — важливі завдання педагогіки раннього дитинства.

120

При вихованні маленьких дітей слід враховувати переважання у них збудження над гальмівними процесами: маленька дитина насилу переносить очікування їжі, обмеження в рухах і т. п. З урахуванням цієї особливості в яслах і групах раннього віку ясел-садків введений принцип послідовного, поступового проведення режимних процесів, що дозволяє обслуговувати кожної дитини індивідуально.

Умовні, тобто які набуваються в процесі життя, рефлекси, лежачі в основі поведінки дитини, починають утворюватися з перших днів. Так, характерний умовний рефлекс, який можна спостерігати у дитини другого тижня життя,— смоктальний — на положення для годування. Раннє утворення умовних рефлексів є переконливим, фізіологічно обгрунтованим доказом необхідності правильного виховання дітей з перших днів життя.

Швидко формуються у малюка і виявляються у звичках умовні рефлекси можуть бути доцільними для здоров’я і розвитку (засинати і прокидатися в певний час, активно спати), так і недоцільними (засинати при погойдуванні, смоктання пустушки, спати на руках дорослого тощо). Порівняно легко закріплюючись, звички важко піддаються зміні. Перевиховання — справа вкрай складна і шкідливий для діяльності нервової системи. Тому необхідно буквально з моменту народження дитини забезпечити його правильне виховання.

Результати цілеспрямованого виховання проявляються вже в два місяці: малюк засинає, прокидається, відчуває потребу в їжі в строго певний час; виспавшись і ситий, він спокійний, при спілкуванні з дорослими проявляє радість.

Володіючи високою пластичністю функцій мозку і психіки, дитина має великі потенційні можливості розвитку, реалізація яких залежить від безпосереднього впливу дорослих, які її оточують, від виховання і навчання.

Одна з умов своєчасного і повноцінного розвитку дітей — їх добрий, врівноважений настрій. Воно підтримується правильною організацією життя.

Педагогіка раннього дитинства, основи якої були розроблені Н. М. Щеловановым, Н. М. Аксариной і їх учнями, намічає конкретні завдання і методи всебічного виховання дітей.

зміст виховної роботи на цьому віковому етапі дитинства входять наступні розділи:

дотримання встановленого для дітей раннього віку режиму дня, т. тобто правильне розподіл протягом доби і чітка послідовність сну, годування, неспання, зміна різних видів діяльності;

правильне проведення режимних процесів: годування, гі-

121

гиенического догляду, вкладання спати, обливання та ін;

проведення індивідуальних і групових занять, ігор, розваг;

створення умов для активної і різноманітної самостійної діяльності дітей.

Успішне здійснення завдань виховної роботи залежить від педагогічно обґрунтованого вибору її форм і методів, від правильної організації життя дітей.

У перші роки життя важливо забезпечити фізичний, розумовий, моральний і естетичний розвиток дітей. Але зміст, прийоми і методи реалізації цих завдань інші, ніж у роботі з дітьми дошкільного віку.

Вони визначаються віковими особливостями малюків’.

Велике значення у вихованні здорових і добре розвинених дітей має правильна організація їх життя в період звикання (адаптації) до дитячого закладу. Процес звикання до нових умов важкий для формується нервової системи дитини. У цей період необхідно забезпечити єдність виховних прийомів, використовуваних в сім’ї і дитячому закладі.

Глава 8.

РОЗВИТОК І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ

На першому році життя відбуваються значні зміни у фізичному розвитку дитини. При правильному догляді, раціональне вигодовування та вихованні він інтенсивно розвивається. У першому півріччі щомісяця малюк додає у вазі 600-700 м, у другому —400—500 р. За кожен місяць життя дитина виростає на 2-3 см. До кінця року вага його становить Ю—10,5 кг, а зріст—74—75 див. У нормально розвивається дитини в 7-8 міс. починають прорізуватися молочні зуби, а до року їх виростає вісім. Протягом першого року значно посилюється працездатність нервової системи. Це виявляється в збільшенні часу активного неспання дитини з 20-30 хв в перший місяць життя до 3,5 год до кінця року.

Для успішного виховання інтенсивно розвивається малюка перший рік життя умовно ділять на періоди, що якісно відрізняються один від одного: від народження до 2,5—3 міс. (включаючи період новонародженості, тобто в перші 3-4 тижні); від 2,5—3 до 5-6 міс. від 5-6 до 9-10 міс. і від 9-10 до 1 року.

Кожен період розвитку дитини є фундаментом для

Виховання та розвиток дітей раннього віку. /Під ред. Р. М. Ляміна.-

181 р Ч

М. 1981, с. 7. (22

наступного і відрізняється провідними реакціями і змінами. Провідними називають такі реакції та вміння дитини, які визначають його розвиток на даному віковому етапі і є сприятливими передумовами для подальшого розвитку. У перші три місяці життя провідними, визначальними розвиток дитини є зорові, слухові й емоційні реакції. Вони дають можливість формувати активне неспання, забезпечують сенсорний розвиток дитини, розширюють його орієнтування в навколишньому, сприяють розвитку рухів рук, а в подальшому і загальних руху. Завдяки позитивному емоційному стану поліпшуються фізіологічні процеси (дихання, кровообіг, травлення), підвищується загальна активність.

Короткий опис статті: розвиток дітей

Джерело: Розвиток і виховання дітей раннього віку — TextReferat.com — безкоштовний банк рефератів без плагіату

Також ви можете прочитати